BỨC HỌA NHIÊU KHÊ

BỨC HỌA NHIÊU KHÊ

(Song tứ bát)

Họa sĩ vẽ hình

Quên kéo rèm đậy

Để bao kẻ trầm trồ nhìn thấy ngẩn ngơ

Một hình vẽ thôi

Bao ý kiến người

Nghệ thuật – dâm loạn buồn cười nhiêu khê

Bức hình khen – chê

Họa sĩ tái tê

Đọc dòng bình luận ngại – ghê tâm đời

Thi sĩ thả lời

Họa theo tranh vẽ

Có không comment phán phê không nào

Miệng đời lưỡi dao

Một nhát đâm chết

Nghệ thuật nào rồi gượng lết đời xem?…

12.01.2014

Nguyên Hữu

Đã xem 1507 lần.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*