Bến cũ chiều mưa

Bến cũ, chiều về, con nước động

Líu ríu mưa bay phủ kín dòng

Nước rộng chòng chành con đò nhỏ

Se sắt gió chiều nhuộm sóng xô.

*.

Chiều mưa, 01.08.2019

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Đã xem 1118 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*