BẠCH CƯ DỊ

trên con đường đầy ải
quá giang bến Tầm Dương
khách Giang Châu Tư Mã
hội ngộ lão giai nhân
1 danh kỹ tài hoa
nực tiếng nơi kinh thành
“tam thập niên tiền
nhị thập tam “
người làm quan bị biếm
thương nữ hoa đã tàn ?
cưới đời thơ gặp nạn
hội ngộ chung 1 thuyền
tiếng tỳ bà thánh thót
ngoài khoang mưa từng cơn ?
thi nhân ngồi đối ẩm
cung thương dốc thêm bưồn
gió hiu hiu mặt nước
lau lách bờ buồn hơn ?
2 ngừơi 3 chung rượu
càng uống càng cô đơn
đất Giang Xin [ Tây] đáo nhậm
xế chiều 1 chức quan
thân ngang ngang với phận
bườn cho 1 chức hèn
2 người già thiu ngủ
dửng dưng đêm Tầm Dương

chu vương miện

Đã xem 1274 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*