Xin Được Chết Thay Con

Bài Xướng:  

tôi muốn thay con chết tối nay 
con ơi lòng bố nát đêm ngày 
tưởng rằng có nợ làm sao trả ……..
đẫu biết không lời cứ bắt vay 
muốn chết thành ra sai lẽ đạo 
sống nhăn thôi cứ học đường ngay 
cầu xin Thiên Chúa Ngôi Hai xét 
để đổi cho qua một kiếp này 

Hà Thượng Nhân ( Aug-08-2010 ) 

BÀI HOA 1 
Sao Trời Không Gọi 

Sao trời không gọi bố đêm nay? 
Mà tắt vầng Dương lúc rạng ngày 
Vẫn biết nợ ai người nấy trả 
Đâu ngờ níu áo kẻ cho vay 
Bập bùng ngọn lửa con nằm thẳng 
Điên đảo dòng đời bố đứng ngay 
Có thật trời cao lên tiếng gọi 
Hay chăng lưu luyến thế gian này? 

Đông Anh 
8/9/10 

BÀI HỌA 2 
Số hồ Thiên mệnh 

Trời cao không gọi Bố hôm nay, 
Xóa sổ Hoàng Dương mới sáng ngày. 
Suốt kiếp không vay sao Bố trả, 
Trọn đời chẳng nợ bắt con vay. 
Chết thay con trẻ sai đường Đạo, 
Sống thế cha già trái lẽ ngay. 
Bến giác từ nay con chuyển nghiệp, 
Chờ cha sạch nợ thế gian này… 

09-08-2010 TRƯỜNG GIANG 

huệ thu họa : 

Ai ơi, ráng sống hết đời nay 
Vui với buồn như chuyện mỗi ngày! 
Nhân kiếp , ông Trời trao cái mượn 
Nợ tình, bà Nguyệt khéo cho vay… 
Chết là tắt thở, đường sao thẳng? 
Sống cứ mơ hồ, đạo hết ngay! 
Cầu nguyện ơn Trên che chở cháu 
Mai kia hội ngộ…vẫn câu này! 

huệ thu

Đã xem 1784 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*