Vĩnh Biệt Ngàn Thu

Thành kính chia buồn :
Cùng Nữ sĩ  HUỆ THU
T.H.

Vĩnh biệt ngàn thu bóng Mẹ hiền
Mẫu thân kính quý đã quy tiên
Non bồng mẹ hưởng niềm an lạc ……………
Trần thế con đau nỗi lụy phiền
Đà Lạt  :  mẹ mồ êm, mả ấm
Hoa Kỳ : con dạ héo, tâm điên
Tử quy, sinh ký . Ôi đành vậy  
Mừng Mẹ thanh nhàn ở cõi thiên  !!!

THANH  HOÀNG
( Cali., 12 – 6 – 2011)

 

Mến Họa :
Xin chia sớt nỗi buồn mất 
mẹ  của  Nữ sĩ  HUỆ THU
KDH

Chia xẻ cùng ai mất mẹ hiền
Tuổi già hưởng phúc mẹ qui tiên
Bồng lai ôm trọn ngàn an lạc
Hạ giới buông trôi vạn nỗi phiền
Đà Lạt quê nhà nghe hận tũi
Hô Dê đất khách chuốc cuồng điên
Lâm Viên an giấc thiên thu tịnh
Hồn đã bay về ở cõi thiên

KIỀU DIỆU HƯƠNG
(Oakland, 15 – 6 – 2011)

Đã xem 911 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*