Vấn Hoài Thuỷ – 問淮水

Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) 

問 淮 水  
自 嗟 名 利 客 
擾 擾 在 人 間 
何 事 長 淮 水 
東 流 亦 不 閒

Vấn Hoài Thuỷ – Bạch Cư Dị ….

Tự ta danh lợi khách, 
Nhiễu nhiễu tại nhân gian 
Hà sự trường Hoài thuỷ, 
Đông lưu diệc bất nhàn ?

Hỏi nước sông Hoài

Thương mình hám bã lợi danh 
Giờ như mắc lưới quấn quanh cuộc đời 
Vì sao hởi nước sông Hoài 
Miệt mài năm tháng chảy hoài về đông ?

Badmonk – Tâm Nhiên

Đã xem 15074 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*