Thanh Và Tục

Một trăm người tục, một chục người thanh” (1) 
Người thanh vậy hóa thành thiểu số 
Còn tục thì cán ngố cũng ham …….
Bác Hồ cách mạng cũng làm 
Ông Dũng ông Thọ cũng năm bảy bà 
Hễ nói tục người ta bình phẩm 
Nhớ chuyện xưa lẩm cẩm thế này: 
“Nguyễn Công (2) thơ phú đều hay 
Phong hoa tuyết nguyệt là tay tuyệt vời 
Lúc có tuổi rong chơi cửa Phật 
Dắt vài dì xinh thật là xinh 
Cụ từng nổi tiếng đa tình 
“Thuyền quyên ứ hự” đã thành giai chương 
Nã Phá Luân đường đường một đấng 
Cũng đã từng ăn vụng như ai 
Chữ tình liền với chữ tài 
Chữ thanh chữ tục là hai vợ chồng 

(1) Tục ngữ – (2) Nguyễn Công Trứ 

Huệ Thu 

Đã xem 1506 lần.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*