Sài Môn Vô Tranh

Đây Sài Môn Tệ Xá

Cổng củi vườn Thu thích nắng mưa
Trong ngoài, ngó, thấy mấy song thưa
Rung chuông rụng giọt sương ban sáng ……
Mở khóa rời tia nắng xế trưa…

Lòng muốn là sông không có bến
Thơ mong như biển chẳng chi bờ
Ở đây mà tưởng trời Đâu Suất
Mặc sức tình ai đến thả Thơ!

Sài Môn Chủ Nhân

Bài họa:

Thu Mong Đợi 

Thánh thót vườn thu những giọt mưa 
Hiên ngoài tiếng lá rụng lưa thưa 
Heo may lành lạnh lùa trong nắng 
Khóm huệ hương nồng tỏa giữa trưa 

Là cả trời thu đã đợi chờ 
Như thuyền viễn xứ nhớ mong bờ 
Sơn khê mấy dặm trường quan tái 
Hồn vẫn còn vướng vấn với thơ 

Ngân Sơn

Đã xem 867 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*