Nhớ Quá Ai !

Không thấy mặt trời mấy bữa nay
Ôm mùa Đông mỏi một vòng tay …..
Thở ra thì sợ màu sương khói
Chiều chẳng gì sao nhớ quá ai!

huethu

Đã xem 1106 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*