Nhớ Mưa Tháng Sáu

Tháng Sáu trời mưa, mưa quá buồn.. 
Tôi buồn ngồi đếm giọt mưa tuôn 
Ban đầu đếm được trăm, ngàn giọt 
Rồi cuối cùng, không biết mấy muôn! 
……..
Tháng Sáu trời mưa, mưa sắp bão? 
Quê nhà, thương quá chiếc thuyền nan 
Năm nào cũng thế, mưa, dông, lũ… 
No ấm ngàn năm một ngỡ ngàng… 

Tháng Sáu hứng mưa mà muốn khóc 
Hai bàn tay ướt, lệ mình sao? 
Nếu bây giờ Mẹ ngồi bên cạnh 
Có uống giùm con hết nghẹn ngào? 

Tôi, tự dưng mà thương tuổi dại 
Thương Đà Lạt quá, của tôi xưa 
Chiều trường tan lớp mưa trên tóc 
Ướt sũng kìa ai đôi mắt mơ… 

huệthu 

Đã xem 1210 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*