Ngâm Chơi

Ơ ! Trong chốn Phùng trường tác hý

Dám khôn kia đem ví dại này ?

Trăm năm rũ áo trắng tay

Ngựa xe một nước, cờ bày oái oăm

Xưa lừng lẫy tiếng tăm Vương Bột *

Gác Ðằng Vương lạnh một vầng trăng  

Bán sinh phong cốt lăng tằng **

Ai rằng dật sĩ, ai rằng Lãng Nhân ?

Nghĩ đến chữ bạch vân thương cẩu

Chút lợi danh bôn tẩu hoài công

Cái ta với cái vô cùng

Biết đâu mà có, mà không, mà tìm ?

Ðem hiện tại nhận chìm dĩ vãng

Lấy tương lai xóa ván bài thua

Thì sao những lúc vui đùa

Chẳng nghiêng dốc túi mà mua trận cười !

Năm với tháng não người nhân thế

Máy thời gian có nể nang mình ?

Hát ngao lạc điệu vong tình

Trong ly rượu chát thoáng hình phù du

 

 

* Vương Bột thi sĩ nổi danh thời Sơ Ðường

tác giả nổi danh bài Ðằng Vương Cao các Tự

** Nửa đời sương gió ngang tàng

Đã xem 940 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*