Mưa Rơi Trên Đồi Tân Lạc

Bỗng nhiên mà mưa rơi
Trên ngọn đồi Tân Lạc
Bỗng nhiên mà giòng nhạc 
Chảy hoài trên mái tôn 
Bỗng nhiên tôi muốn hôn
Cả bầu trời vẫn đục
Bỗng nhiên mà tôi khóc
Gọi ngưòi ơi! Người ơi!

Trần Bích Tiên

 

Đã xem 1014 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*