Mộng Huyễn / Một Cơn Say

Mộng huyễn 

Thế gian huyễn-mộng áng mây bay 
Thi tứ hồn nhiên đến rất hay 
Giây phút trôi qua liền biến mất 
Làm sao nhớ nỗi giữa đời say 

Viên Thức 

huệ thu hoạ: 

Một Cơn Say 

trời xanh đẹp lắm, áng mây bay 
ý tưởng vô tình bỗng thấy hay 

nếu lát hết mây, trời hết nắng 
ta chìm không khéo một cơn say! 

Sài Môn Vô Tranh huệthu 

Đã xem 1223 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*