Lục Bát Tháng Tư

Tháng Tư ôi nắng thật hồng 
Tháng Tư nước Mỹ như lòng người ta: …..
Nở từ miệng một nụ hoa 
Nở từ lòng một ruộng cà tầm xuân 
Ở đây không bưởi không bồng 
Đưa tay là thấy trùng trùng hoa hoa… 

Tháng Tư buồn nhỉ quê nhà 
Ba mươi năm vẫn như là…Bảy Lăm! 
Bạn bè một bức thư thăm 
Hỏi thôi, không hé hàm răng tâm tình 
Sợ dừng có mạch rung rinh 
Sợ đất có đặt máy hình, trời ơi! 

Tháng Tư từ thuở đổi đời 
Buồn vui ai kể, nghe rồi ngẩn ngơ! 
Như tôi, trên nước Mỹ giờ 
Nhìn hoa chợt thấy mờ mờ núi sông 
Đang vui, chợt thấy lạt lòng 
Đang mơ, chợt tỉnh, mình không là mình! 

Tháng Tư nào sẽ làm thinh? 
Không làm thơ nữa, không nhìn thấy hoa 
Cái gì đẹp cũng người ta 
Cái gì buồn vẫn quê nhà, buồn ơi! 
Tháng Tư, tháng đổi thay đời 
Sống như là chết, đủ rồi, tháng Tư! 

Huệthu

Đã xem 1137 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*