Lạnh

Lạnh đến hình như trụ điện run 
Biết đâu gió tưởng phố đây rừng? 
Chim không còn đậu trên dây thép 
Lạnh, mặt ai nhìn cũng dửng dưng! 
…….
huệthu

Đã xem 648 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*