Khai Bút Năm Quý Tỵ

Rồng đi, Rắn đến, sự bình thường
Lấy buổi Giao Thừa trao mến thương ……
Rồng được chấm công: Xong Phận Sự
Rắn đang ra sức: Tỏ Can Trường
Chuyện đời sau trước đều phân định
Nhiệm vu xưa nay đã tỏ tường
Ai cũng như Rồng như Rắn nhỉ
Ôm hoài trái đất quyết không buông!

huệthu
mồng một Tết quý Tỵ 2013 

Đã xem 1227 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*