Huệ Thu

Dáng liễu thanh thanh thật dịu dàng 
Huệ Thu nữ sĩ đẹp đài trang 
Huệ đang nhả ngọc thơ lai láng ……
Thu vẫn phun châu nhạc chứa chan 
Hương vị ngọt ngào hoa Huệ nở 
Trăng ngà bàng bạc tiết Thu sang 
Văn thơ uyên bác đức tài rộng 
Xứng đáng lưu danh lộng bảng vàng

Thanh Hoàng

 

huệ thu kính họa 1:

Hồi Âm

Thiên hạ làm Thơ thật dễ dàng 
Cổ nhân nhiều bậc để trên trang! 
Lòng riêng chỉ muốn nhiều thưa thốt 
Tài mọn thầm mong chút chứa chan 
Vẫn thích xem hoa từng sáng sớm 
Và thường ngắm lá mỗi Thu sang 
Văn chương có chở niềm tâm sự 
Thì đã mừng như nhặt chút vàng!

huệthu

họa thêm 2:

Mỗi câu thơ họa quý như…”dàng” 
Người đẹp xứng là để ở trang! 
Đá vẫn còn nguyên mưa dẫu tạt 
Ngọc đâu có mẻ nắng dù chan? 
Tình Thơ thế đó nên Trân Trọng 
Nghĩa Chữ vầy ư thật Quý Sang! 
Ai xướng, cảm ai mà mở miệng? 
Kẻ nghe, đáp lại, mấy cân vàng?

huệ thu
09 29 2011

Đã xem 1524 lần.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*