Đùa Ông Nguyễn Bá Trạc

Ông Bá Trạc! Ơi Ông Bá Trạc! 
Không đa mang cờ bạc rượu chè 
Nhưng ông văn nghệ lè phè 
Nhức Đầu Vừa Phải tôi nghe như hình… 

Ông đã biết chữ tình chữ lụy… 
Lại quyết tâm theo chị Phần Lan 
Quanh năm tuyết trắng bạt ngàn 
Lạnh không cắt thịt nhưng hàn cắt da 

Ông sang nước người ta ông ở 
Hay ông nhờ mà dở ông cam 
Bây giờ dở dở dang dang ! 
Chúng tôi thương đấy nhưng làm sao đây? 

Ông vốn dĩ một cây phong nhã 
Đã cơm no bỗ bã quanh năm 
Về đây ông gặp bà đầm 
Lẽ nào ông lại chỉ nằm thật suông! 

Ông thuộc quá vỡ tuồng Tam Quốc 
Lúc canh khuya điếu thuốc ngụm trà 
Chơi cờ chẳng tốn đô la 
Bên kia có cả vợ nhà “for free” 

Ông muốn vẽ cái gì chẳng được 
Đan thanh hơn mạc chược tổ tôm 
Lại như cách vuốt cách ôm 
Xưa nay mấy thứ “lôm côm” ông rành…. 
hi hi hi!!! 

huệthu 
ngày cuối năm Thìn 
(02 09 2013) 

Đã xem 1382 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*