Cuộc Lữ Hành Trên Đất

Ta lữ hành trên đất

 

Cõng mặt trời rong chơi…..

 

Thiên di về muôn hướng

 

Gửi chút tình em ơi !

 

             Ta đi qua cõi nhớ

 

             Biển dâu đầy chơi vơi

 

             Trăng nghiêng ta giữa chợ

 

             Họp … tan rồi còn đâu !?

 

Xưa ! Ta qua đất lệ

 

Ngước trông bờ Đông _ Tây

 

Qua truông Nam ải Bắc

 

Chạm nỗi sầu khó khuây !

 

             Ta băng qua vạn dặm

 

             Rao tình dưới trời sâu

 

             Đôi khi qua cõi mộng

 

             Nối cung đàn xưa … sau

 

Ta đi ! như đứng lại

 

Thả hồn theo mây bay

 

Dạo quanh trời cố xứ

 

Chưa tàn một cơn say …

 

 

 

          Vũ Đức Tô Châu

Đã xem 938 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*