Cơn Say & Cạn Chén Cùng Say & Không Say

Cơn Say

Dưới trăng rượu đã sẵn sàng
Ta mời ta chén rượu tràn cùng mây ……
Mời em một chén ngang mày
Uống đi – đừng sợ cơn say giầy vò.

Cơn say vơi bớt âu lo
Ðể ta bắt bóng con đò âm dương
Khúc buồn là khúc đoạn trường
Khúc vui là khúc nghê thường lả lơi.

Cơn say chẳng ngại thật lời
Ðể ta hỏi thuở đất trời hỗn mang:
Ðã bày ra cảnh thiên đàng
Thêm chi địa ngục bẽ bàng nhục vinh. 

Cơn say thấy bóng tưởng hình
Thấy hoàng hôn tưởng bình minh lên rồi
Thấy ta – Hoàng đế lên ngôi
Em là vương hậu cùng ngồi sánh vai.

Rượu còn để mặc ta say
Phần em cạn hết chén nầy là vui
Tỉnh không sống nỗi với đời
Thì say để dám coi trời bằng vung.

Thượng tuần tháng 6.2002)

Phan Đắc Lữ
Trich thi tập Bốn mùa tôi

***

Huệ Thu họa:
Cạn Chén Cùng Say

Rượu đây vốn đã sẵn sàng 
Rót đi mời bạn say tràn trời mây 
Nâng ly chuốc chén ngang mày
Uống đi , thử hỏi cần say mấy vò? 

Việc gì lại phải buồn lo 
Uống say để thấy chuyến đò đại dương 
Khúc nào là khúc miên trường 
Khúc nào là khúc bình thường buông lơi? 

Khi say muốn đươc cạn lời 
Sao nghe đầy đất đầy trời mang mang 
Bày ra Thiền – Địa hai đàng 
Bày ra Nhật – Nguyệt bàng hoàng
nhục vinh 

Bày chi ra bóng với hình 
Hoàng hôn vừa đó bình minh tới rồi! 
Chiếu thơ nếu để dành ngôi 
Lấy đâu tri kỷ cùng ngồi sánh vai 

Thôi thì cạn chén cùng say 
Ta buồn riêng lấy ly này làm vui 
Có ra chi cái cuộc đời! 
Mà không coi thử anh trời như vung! 

huệthu 
02 25 2013

*

Lê Kim họa:

KHÔNG SAY

Rượu đâu mà bảo sẳn sàng
Bình không chén ngã giận tràn lên mây
Hay chê ta, gã ăn mày
Mà đem cất hết ổ bay tò vò

Tại sao bảo chẳng buồn lo?
Giang sơn nghiêng ngã bên đò Đại dương
Dân tình lắm cảnh đoạn trường
Làm sao ngoãnh mặt, bình thường lã lơi

Không say nên tỏ thật lời
Làm ngơ sao được một trời hổ mang
Ngươi đang vui với thiên đàng
Làm sao thấy được Nhục tràn lấn Vinh

Ta – Ngươi như bóng với hình
Như hoàng hôn với bình minh cho rồi
Như đầu tóc rẽ đôi ngôi
Không nằm chung chiếu, không ngồi chung vai

Giận đời không uống cũng say
Đâu đâu cũng thấy ăn mày mà vui?
Hãy nâng niu lấy cuộc đời
Họa thơ đừng chấp những lời vãi vung

Lê Kim
Feb 27, 2013

Đã xem 1194 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*