Chinh Phụ Ðoạn Trường Ngâm

 • Chinh Phụ Ðoạn Trường Ngâm - Phần I

  "Thuở trời đất nổi cơn gió bụi Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên Xanh kia thăm thẳm từng trên Vì ai gây dựng cho nên nỗi này " Chinh Phụ Ngâm ......... Phần I…

 • Chinh Phụ Ðoạn Trường Ngâm - Phần II

  II Hồi Tưởng lại Từ Tháng Tư 1975 Sau Khi VC Cướp Được Miền Nam : Làm sao kiếm dễ đâu tìm Ở đâu nhiều sẵn xà lim thế này ? 51. Nửa cho bọn…

 • Chinh Phụ Ðoạn Trường Ngâm - Phần III

  Phần - III Ra vào chẳng hở hàm răng, Thăm nuôi, thôi cũng ráng bằng người ta.  76. “Chàng thì đi cõi xa mưa gió, Thiếp lại về phòng cũ chiếu chăn” Chao ôi !…

 • Chinh Phụ Ðoạn Trường Ngâm - Phần IV

  Phần - IV Bỏ thây biển cả, dặm trường Ðến nơi xứ lạ lo lường lập thân !  102. Ðành bỏ cửa bỏ nhà, cha mẹ, Ðưa trẻ thơ lè lẹ tìm đường... Bỏ thây biển…

 • Chinh Phụ Ðoạn Trường Ngâm - Phần V

  Phần - V Nhớ Thời Chiến Tranh Chàng đi đã mấy mùa Thu ? Nhà bên tiếng võng ai ru nhịp nhàng, .......... 111. Nghĩ thuở trước, chàng ra mặt trận, Em một mình tủi…

 • Chinh Phụ Ðoạn Trường Ngâm - Phần VI

  Phần - VI Chắc không mục với cỏ cây, Chắc rồi cùng với nước mây trường tồn . ................ 125. Nhìn khắp cả Bắc Nam đều thế, Con mỗi ngày một thể lớn khôn. Dẫu…

Đã xem 825 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*