Câu Thơ Muốn Viết

Sáng nay định viết cho người 
câu thơ rất nhớ. Nhưng rồi lại quên ! 
quên gì ? Không lẽ mình điên ? 
nhớ gì ? Không lẽ còn duyên để buồn ? ……

Dấu gì theo vết mực tuôn ? 
dấu than. Dấu hỏi vẫn buồn hay sao ? 
tự nhiên nước mắt tôi trào 
Đầu Non Mây Trắng chừng nào Cố Nhân ? 

Động Hoa Vàng cõi mùa Xuân ? 
nghĩa trang là chốn ruộng bưng mịt mờ ? 
tình nồng nghĩa đậm ngày xưa 
còn chăng lông ngỗng trên bờ bãi vương ? 

Đầu Non Mây Trắng. Quê Hương ! 
sáng nay giở lại thơ buồn tôi ngâm 
viết cho người một câu thăm ? 
hay cho mình nhỉ trải nằm ở đây ? 

Dấu than. Dấu hỏi phơi bày 
dấu son kỷ niệm gió bay mất rồi ! 
tôi buồn nước mắt tuôn rơi 
tội cho trang giấy hứng trời Thu sa… 

Huệ Thu

Đã xem 1327 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*