Cám Ơn Thi Sĩ Tuệ Nga đã tặng sách

Tự dưng chẳng đợi cũng không chờ 
Sách nhận chiều nay luống ngẩn ngơ ! 
Tình nghĩa chi lan xanh thắm mực ………..
Văn đài cổ điển bẽ bàng thơ ! * 
Thấp cao thật khó mà phân biệt 
Hay dở thành ra cũng vẩn vơ 
Mọi sự hiểu lầm thôi gác bỏ 
Chữ duyên còn mãi đến bao giờ 

* trước đây khi làm tập Hương Mùa Cũ , nữ sĩ đã từ chối 
nhập thơ cùng ! 

Chuyển qua Lục Bát 

Tự dưng chẳng đợi không chờ 
Sách cho mừng rỡ ngẩn ngơ buổi chiều 
Chi lan tình nghĩa bao nhiêu 
Mà Mùa Thơ Cổ ít nhiều còn mong 
Thấp cao thôi mặc thẳng cong 
Dở hay cũng tại tấm lòng mà ra 
Hiểu lầm mọi sự đã qua 
Cái duyên bút mực chúng ta còn dài 

Thơ Mới 

Về Suối Tịnh, không chờ không đợi nhỉ 
Mà chiều nay nhận được tập thơ hay 
Nghĩa chi lan mực thắm tự hôm nay 
Hương Mùa Cũ chuyện này không nhắc đến 
Nên cao thấp biết đâu bờ với bến 
Mà dở hay thôi cũng tại tâm mình 
Mọi hiểu lầm gác bỏ nhẹ thênh thênh 
Về Suối Tịnh chút duyên còn mãi mãi 

Song Thất Lục Bát 

Thơ người gửi, thật không chờ, không đợi 
Sách người cho, khen ngợi là dư 
Chi lan mực thắm dòng từ 
Tiếc Mùa Thơ Cũ thiếu thơ của người ! 
Thấp cao câu chuyện buồn cười…! 
Dở hay thật cũng tự người mà ra 
Hiểu lầm mọi sự đều qua 
Cái duyên bút mực chúng ta còn dài 

Ngũ Ngôn 

Chiều nay không chờ đợi 
Dược tập thơ người cho 
Chi lan dòng mực thắm 
Hương Mùa Cũ không ngờ 
Thấp cao là huyễn ảo 
Dở hay tùy nước cờ 
Mọi hiểu lầm xóa bỏ 
Duyên bút mực là thơ 

Hát Nói 

Mưỡu : 

Chiều nay không đợi không chờ 
Về Bên Suối Tịnh không ngờ là đây 
Chi lan tình nghĩa đong đầy 
Dù Hương Mùa Cũ gió bay cũng đành 

Nói : 
Cái danh chẳng kể 
Thấp cao dành để đợi thời gian 
Dở hay ta cũng chẳng bàn 
Chữ Tâm ấy thật muôn vàn quý hóa 

Tài sắc thôi nghĩ đều quấy quá 
Giấc mơ đành lại phải thăm dò 
Chút tài hoa không thước nào đo 
Trăm năm đó nắng mưa dầu dãi 
Nghĩ trăng gió của trời cho là lãi 
Tâm tịnh hư còn mãi đến ngàn sau 
Cuộc đời phỏng thử bao lâu ?

huệ Thu 

Đã xem 1344 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*