Buồn trưa, vẽ chuyện

ra đánh đĩ màu trời trưa
một mảng nắng nằm đong đưa, cơ cầu ..

em đi đâu em về đâu
để trưa nay tôi dãi dầu, đãi bôi

thấy giữa mảng nắng đời tôi
và tấm lòng con hẫm hiu, tím bầm 
tay nào mơn đủ một rằm
tay nào đươm ngát đằm đằm chén cơm
rồi ra ủ ê da thơm
mặc hương lửa ngoài nương ươm tiếng cười
dãi mây che rợp mắt, mời
chỗ nằm xưa gót son ngời, còn reo 

trưa trời chim dậy ao bèo
chuyện trăng hoa kể trôi theo hoa đèn.
..
vương ngọc minh.

Đã xem 323 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*