Bài Thơ Cuối Năm

Viết tặng Bùi Ngọc Tô :

Bài thơ này HT viết bắt đầu bằng thể Lục Bát
sau đó tự chuyển qua các thể thơ khác : 
………

Ngọt Bùi từ độ bén duyên
Như đò có lái như thuyền có khoang
Dẫu không cửa Ngọc nhà vàng
Ðiểm Tô thì cũng có chàng có ta
Trăm năm nghĩ phận đàn bà
Hạt rơi gác tía hạt sa vườn đào
Nghĩ thôi một giấc chiêm bao
Công ơn trời Phật lẽ nào lại quên .

C
huyển Qua Thể Thất ngôn bát cú:

Bùi ngùi lại nhớ tháng năm qua
Ngọc giắt son Tô mặc điểm, pha…
Tạm ẩn thân về nơi Xóm Củi, *
Ðã trồng lấy được mấy vuông cà
Cuộc đời nếu gặp con đường rộng
Phận gái đành như hạt móc sa
Trời Phật đội ơn năm tháng mộng
Một đời tình nghĩa của đôi ta

* khu tôi hiện sống con đường nào cũng có
chữ woods = củi đi sau, nên tôi gọi xóm tôi ở là Xóm Củi

Chuyển qua thơ TÁM CHỮ

Dù cay đắng hay ngọt Bùi cũng vậy
Ngọc vàng Tô thôi cũng thắm trăm năm,
Dẫu không dâng nỗi ái với niềm ân
Làm thân gái hạt mưa sa đành phận,
Không hờn dỗi cũng không bao giờ giận
Thôi thì thôi cho trọn kiếp lưu vong
Ơn Phật trời xin ghi tạc trong lòng
Về Xóm Củi lấy câu thơ làm lãi .

Chuyển Qua thể HÁT NÓI (Ả ÐÀO)

Mưỡu :

Ngọt Bùi từ độ bén duyên
Như đò có lái như thuyền có khoang
Dẫu không cửa Ngọc nhà vàng
Ðiểm Tô thì cũng có chàng có ta .

Nói :

Ngẫm cho kỹ, đâu là hạnh phúc ?
Trồng cây quỳnh chậu cúc hỏi vì ai ?
Xa quê hương cách trở dặm dài
Vì dân chủ, vì tự do, mọi thứ …

Thơ :

Tuổi trẻ do đâu mà bỏ xứ ?
Cảnh già bởi thế ở Sài Môn *

Thôi thì thôi ai dại với ai khôn
Bình minh đó rồi hoàng hôn cũng đó
Gửi tình cảm bay xa cùng cánh gió
Về Quê Hương thăm lại mái nhà xưa
Cuộc đời đã trải nắng mưa .

* Sài Môn = cổng củi , nghĩa bóng muốn nói đây là cửa của nhà nghèo

Huệ Thu
Chủ nhật, tháng 2 ngày 04 năm 2007
 

Đã xem 1195 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*